ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА МКП ЗОЛОЧІВВОДОКАНАЛ

Метою створення та діяльності Підприємства відповідно до Статуту є здійснення господарської діяльності з метою отримання прибутку в порядку передбаченого законодавством, щодо надання послуг населенню по централізованому водопостачанню та водовідведенню з метою задоволення потреб споживачів.

    Згідно Порядку  розроблення, погодження та  затвердження інвестиційних  програм  суб’єктів господарювання  у  сфері  централізованого  водопостачання  та  водовідведення  №630  від 14.12.2012  року  (із  змінами та  доповненнями)   джерелами  фінансування   інвестиційної   програми (  далі-  джерела  фінансування) –  кошти,  отримані ліцензіатом  від  провадження  ліцензованої  діяльності, за  рахунок  яких  здійснюється  фінансування  заходів  інвестиційної  програми ,  зокрема   амортизаційних   відрахувань.

    Інвестиційною програмою МКП “Золочівводоканал” передбачено 274258 грн.,- це  амортизаційні  відрахування,  а  саме  з водопостачання- 181918 грн, водовідведення-92340 грн,які включені  до складу проекту тарифу на централізоване  водопостачання та  централізоване водовідведення  на 2021 рік .

  При формуванні інвестиційної програми включались лише найнеобхідніші заходи, за яких при мінімальних затратах на  впровадження  підприємство отримає  позитивний єфект, а  саме  оновлення  основних фондів.

   При  заміні  аварійного (зношеного)  насосу   на  станції   ІІ- го підйому  на  новий,  призведе  до  підвищення  якості  послуг з  централізованого  водопостачання ,  а  при  заміні аварійного  насосу на   КНС № 3  призведе  до  покращення екологічної  безпеки та  охорони  навколишнього  середовища.

   Дана Інвестиційна програма набирає чинності з моменту введення в дію нових тарифів на

послуги з централізованого  водопостачання та централізованого  водовідведення для всіх  споживачів та діє протягом базового періоду (одного року)  з часу введення тарифів в дію.

   У випадку не затвердження  Золочівською  міською радою нових тарифів, дана Інвестиційна програма не підлягає до виконання.

       І. Водопостачання:

             Придбання   насосу VILO  160/20  11кВт (  шт. 1)

      ІІ. Водовідведення:

            Придбання  фекального  насосу  Grundfos 280/31   13,5 кВт  ( шт1)

Обгрунтування інвестиційних витрат за їх складовими

 Заплановані заходи на виконання інвестиційної програмиСума, грн.
1.Водопостачання : 
1.1.Придбання  насосу    VILO  160/20  11кВт181918
 Всього:181918
2.Водовідведення: 
2.1.Придбання  фекального   насосу   Grundfos 280/31   13,5 кВт92340
 Всього:92340
 РАЗОМ274258

Розрахунок економічної доцільності здійснення Інвестиційної програми.

Діючі  тарифи були  скореговані згідно   ч. 10 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», та встановлені  рішенням Виконавчого  комітету Золочівської  міської  ради  № 973  від 19.04.2019р.   введені в дію з 04.05.2019р.

_ централізоване  водопостачання-15,60 грн за 1м3 з ПДВ;

  • централізоване  водовідведення- 16,50 грн за 1м3 з ПДВ.

Розрахунки  були здійснені  на  основі  витрат за 2018рік , відповідно на підприємстві виникає брак грошових  коштів,  при цьому  виникла  різниця в  тарифах , яка  станом на  01.01.2020 року  складає-7004,2 тис. грн..

Таким   чином, діючі  тарифи на  послуги з  централізованого  водопостачання  та  водовідведення  не  можуть  виконувати  свого  економічного  призначення  і  повертати  підприємству  кошти, затрачені на  надання  даних  послуг. 

 В  результаті   від  фінансово- господарської  діяльності  підприємство  отримала збитки   за 6-ть  міс 2020 р  в сумі  1862,7тис. грн..

Протягом  2019 – 2020 років     було  прийнято  ряд  змін  до  чинного  законодавства України.  Тому  підприємство  змушене  переглянути  діючі  тарифи  та   відповідно  до  Закону  України « Про   житлово – комунальні  послуги»   провести нове  формування  тарифів.   

      У структурі собівартості планових  тарифів на  послуг водопостачання та водовідведення близько 20,5% – вартість  енергоносіїв, близько 58% – витрати на заробітну плату працівників ,близько 1,5 % – витрати на амортизаційні  відрахування, 5%- на інші  витрати  операційної  діяльності.

     При формуванні інвестиційної програми включались лише найнеобхідніші заходи, за яких при мінімальних затратах на впровадження підприємство отримає максимальний позитивний ефект

.           І. Водопостачання:

Зношеність насосу на  станції  ІІ-го підйому.

            ІІ. Водовідведення:

            Зношеність фекального  насосу  на  КНС№.3

Дані заходи спрямовані на покращення якості надання послуг та дотримання вимог

природоохоронного законодавства.

             Економічний ефект та термін окупності від впровадження не розраховується.

Додаткові документи: