Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування. Редакція від 01.05.2019

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-%D0%BF#n16

Згідно даного закону соціальні норми для населення з послуг водопостачання та водовідведення з 4 м.куб зменшується до 3,6 м.куб.