МКП Золочівводоканал» інформує про намір здійснити коригування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення, бюджетних установ та інших споживачів

Діючи  тарифи  на  послуги  з  водопостачання  та  водовідведення по  підприємству  були   затверджені  рішенням  виконкому  Золочівської  міської  ради  №690  від 28.02.2018р. із  врахуванням  погодження  Антимонопольного  комітету   України  у  Львівській  області  за №13/03-152 від 06.02.2018р. та  введені  в  дію з 15.03.2018р.

Назва  послуги Одиниця  виміру водопостачання водовідведення
населення грн за 1м³ 11,82 12,70
Бюджетні  установи грн за 1м³ 11,82 12,70
Інші  споживачі грн за 1м³ 11,82 12,70

                            Причини  коригування  тарифу

Відповідно  до ч. 3 ст. 31 Закону  України  «Про  житлово- комунальні  послуги»   тарифи  на  житлово-  комунальні  послуги  встановлюються  у  розмірі  не  нижче  економічно-  обгрунтованих   витрат  на  їх  виробництво.

У  разі  зміни   протягом строку  дії   тарифів  обсягу  окремих  складових  економічно  обгрунтованих  витрат з  причини,  які  не  залежать  від виробника,  зокрема ,  збільшення  або  зменшення  податків  і  зборів,  мінімальної  заробітної  плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, виробники проводять коригування встановлених тарифів на житлово-комунальні послуги і подають на затвердження до органу, уповноваженого здійснювати встановлення таких цін/тарифів. При цьому перерахунок тарифів може проводитись шляхом коригування лише тих складових структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення (ч. 10 ст. 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

Міське комунальне підприємство «Золочівводоканал» провело коригування діючих тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення та інших споживачів в частині витрат по оплаті праці, електроенергії та податках у зв’язку із значним підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, вартості електричної енергії та податках у зв’язку із значним підвищенням розміру мінімальної заробітної плати, вартості електроенергії та податках у зв’язку із збільшенням ставок податків, що призвело до зростання витрат на виробництво послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

  1. Ріст розміру мінімальної зарплати: на 01.01.2018 року у діючому тарифі – 3723,00, а на 01.01.2019р. – 4173,00 грн. (ріст на 12,1%). Заробітна плата   врахована до  тарифів в  установленому  порядку  із  забезпеченням  мінімальної  заробітної  плати  та інших  гарантій  з оплати праці  передбачених законодавством,  з урахуванням положень галузевої  та територіальної  угод, колективного  договору.
  2. Відповідно зростає розмір слати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – на 12,1%.
  3. Відбулася зміна вартості електричної  енергії , так  вартість електроенергії  з ПДВ у діючому тарифі становить 2,478 грн./кВт/год., з січня 2019 року тариф – 2,87 грн./кВт/год. (ріст на 15,8%).
  4. Податки та збори зросли на 55,1%.

По усіх інших статтях витрат (в т.ч. матеріали, запчастини, паливно-

мастильні матеріали, амортизаційні відрахування та інші витрати) коригування не здійснювалось.

Через невідповідність діючих тарифів фактичним витратам на їх

виробництво МКП «Золочівводоканал» є збитковим. Збиток за результатами діяльності у 2018 році складає 570,8 тис. грн.

Кредиторська заборгованість на 01.01.2019р. складає 4145,1 тис. грн. при дебіторській заборгованості в розмірі 1328,6 тис. грн.

         Необхідність коригування тарифу:

Приведення тарифів у відповідність до їх собівартості для забезпечення стабільної роботи підприємства: безперебійне, цільове надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення споживачам м. Золочева; вчасна виплата заробітної плати та сплата податків до бюджету; своєчасні розрахунки за спожиту електроенергію.

         Загальній розмір планового тарифу та його структура:

Планові витрати:

водопостачання – 7892,4 тис.грн.;

водовідведення – 8528,1 тис.грн.;

Податок на додану вартість:

водопостачання – 1578,4 тис.грн.;

водовідведення –  1705,6 тис.грн.;

Проект

скоригованих економічно обгрунтованих тарифів

 на послуги з  централізованого водопостачання та водовідведення з ПДВ:

Назва  послуги Одиниця  виміру водопостачання % росту водовідведення %  росту
населення грн за 1м³ 15,26 29,1 17,32 36,3
Бюджетні  установи грн за 1м³ 15,26 29,1 17,32 36,3
Інші  споживачі грн за 1м³ 15,26 29,1 17,32 36,3

Пропозиції та зауваження приймаються протягом семи календарних днів, що настають за днем виходу даного оголошення.

Пропозиції і зауваження подавати до МКП «Золочівводоканал» за адресою : 80700, Львівська обл., м. Золочів, вул. Валова, 1.

Адміністрація МКП «Золочівводоканал»